Servei de perruqueria i estètica

Estima’ls de Can Ventolà ofereix els serveis de perruqueria i estètica canina, felina, conill i fura.

Ens adaptem al client i a l’animal, i realitzem diferents tipus de tall:

  • Tall amb màquina: es pot realitzar la perruqueria més comercial, o el tall específic d’acord amb l’estàndard de la raça (d’exposició), i sempre d’acord amb les pretensions del client.
  • Stripping/Trimming: Tècnica consistent en arrancar manualment o amb ajuda de cutxilles d’stripping el pèl dur, per tal de renovar –l’ho.
  • Tall amb tisora.

Així mateix, dins el servei de perruqueria realitzem també el tall d’ungles, revisió i neteja d’’orelles, i desparasitem l’animal, entre d’altres.

Sempre d’acord amb les necessitat morfològiques, dermatològiques i de pelatge de l’animal, donant solució a les possibles patologies que podem detectar.

 A més a més, sempre treballem de cara al públic davant l’aparador.